Musa Dağı’nda hakim olan sosyo-ekonomik zorluklar, halkın yoksullaşmasına neden olsa da kültürel arzularını bastıramadı. 

Kısıtlı imkanlarına ve eğitimlerine rağmen, sanatsal ve entelektüel potansiyellerini çeşitli yollarla ifade etmek için hiçbir çabadan kaçınmadılar.

Musa Dağ halkı, kütüphaneler kurdu, kitap okudu, hikayeler anlattı, oyunlar sahneledi, süreli yayınlar bastı ve abone oldular, konferanslar düzenledi veya derslere katıldılar ve her türlü kültürel etkinliği düzenledi. 

Musa Dağ halkı yetenekler ve yaratıcı ilhamlar açısından zengindi ve çok çeşitli kültürel ve toplumsal ifadelerde ustalık sergilediler. Gönüllü dernekler bu genel harekette önemli bir rol oynadı. Bu gelişmelere bağlı olarak, bunları organize edenler ve izleyiciler zor koşullara rağmen hayatın en keyifli olaylarını bulur keyif alırdı. 

Halk müziği, şarkılar ve danslar, etnografik açıdan önemli olmakla birlikte, iki Dünya Savaşı arasındaki  (1919-1939) dönemi, bu makalenin kapsamı dışındaydı.

https://www.houshamadyan.org/home.html

“Musa Dağ, Batı Ermenistan’ın Direniş Adıdır”