20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun idari-bölgesel bölünmesine göre, Kıği-Kiğı kazası Karin-Erzurum ilinin (vilayetinin) bir parçasıydı. Kıği ilçesinin sınırları Khnus ilçesi, Dercan ilçesi, Yerznka ilçesi, Dersim ilçesi (Kharberd eyaleti), Balu (Diyarbekir eyaleti) ve Çapağcur ilçesi (Bitlis eyaleti) idi.

Ermeni bibliyografyasında Kıği, Gurzan, Khorza, Khordzayni, Khordzen ilçesi olarak da adlandırıldı.

İlçenin yüzölçümü 4.500 kilometrekare, denizden ortalama yüksekliği 1.050 metre. Ermenilere uygulanan soykırım ARMENOSİD arifesinde Kıği’deki Ermenilerin sayısı 25.000 civarındaydı.

Bu nüfusun yaklaşık 2.500’ü ilçe merkezi olan Kıği ilçesinde, geri kalanı ise ilçenin Ermeni nüfuslu 50 köyünde yaşıyordu. Kıği Ermenilerinin ana uğraşı tarımdı.

Özellikle 1908’de Jön Türk devriminden sonra ticaret ve zanaat büyük bir gelişme göstermiştir. İlçede oldukça fazla sayıda zengin tüccar evleri vardı. Kığili’ler İstanbul’da aşçılık konusunda uzmanlaşmıştır. Kıği’den Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden çok sayıda Ermeni vardır.

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/erzurumvilayet/kazaofkeghi/educationandsport/schools.html

“Yala Yut Şerdoğan Bu Sana Yaraşır”