Akhalkalak belediyesine bağlı Murcakhet köyünde, köy sakinlerine göre büyük bir güce sahip olan büyük, dikdörtgen bir taş var;  “hastalar taşa dua ederlerse şifa bulurlar.”

Tsalka’da da böyle bir taş var. Kimse bunların neden ve ne zaman kurulduğunu bilmiyor. En ilginç olanı ise taşın yıllar içinde 20-25 derece dönmüş olmasıdır. 

Sakinlere göre, geçmişte bilim insanları sıklıkla taşı incelemeye geldiler ve hatta onu almak istediler. Köy taşı hakkında çeşitli efsaneler vardır. Efsanelerden birine göre, bu bir mezar taşıdır ve “ejderha” olarak adlandırılır. Çok güçlü insanlara ejderha denirdi ve ölümden sonra defnedildiğinde mezarlarına bunun gibi taşlar konulurdu. Başka bir efsane ejderhanın “su” anlamına geldiğini, su ejderhaları olduğunu ve bazıları krallıkların topraklarının bu taşlarla çevrili olduğunu söylüyor. Efsanelerden biri, taşın yönü ve üzerlerindeki yazıtlar astronomi ile bağlantılıymış gibi, taşın yıldızlarla bağlantılı olduğuna tanıklık eder.

Murcakhet’te hem Ermenilerin hem de Gürcülerin yaşadığın hatırlatalım.

“Türkiye’nin Bütünü Büyük Bir Varoş”