Bu makale, Batı Ermenistan’ın Sevr Antlaşması uyarınca Birleşmiş Milletler’e üye olmasının tarihsel ve yasal bir dayanağı olup olmadığına dair bir analiz sunmaktadır.

Bunun için yazar, bir yandan İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan Sevr  Barış Antlaşması’nı diğer yandan aynı güçlerin imzaladığı ancak hiçbir zaman uygulanmadığı antlaşmanın tarihsel koşullarını incelemektedir.

Aynı nedenle Sevr Antlaşması’na atıfta bulunulan makale, “Yüksek Akit Taraflar” tarafından imzalanan ancak hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girmemiş olan çok taraflı antlaşmanın taraflarının yasal yükümlülüklerine ilişkin argümanlar sunmaktadır.

https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/39

https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/39/38

Başkan Armenak Abrahamyan’a göre, bu çok önemli ve  ilginç çalışmaya cevaben Sevr Antlaşması, Fransa gibi tüm taraflarca onaylanmasa bile, aynı taraflar, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki örnekler gibi, halkın koruma görevlerinde onu kullanmışlardır. .

Sevr Antlaşması’nı imzalayanların onay sistemini daha iyi anlamak için, Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) dahil olmak üzere her bir imzacının ulusal anayasalarını incelemek gerekir. Örneğin, 22 Temmuz 1920’de  VI. Mehmet’in Egemenlik Konseyi’nden sonra Sultan, Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını emretti. Bu da, Osmanlı anayasası temelinde onaylanmaya eşdeğerdi. Bu çalışmada bulunan tazminat rakamları tüm soykırım dönemini 

ve Boğos Nubar’ın Şubat 1919’da Paris’teki barış konferansında sunduğu soykırım açıklamalarını kapsamamaktadır.

Ermeniler, diğer şeylerin yanı sıra, imzacı ülkelerden Sevr Antlaşması’nın onaylanmasını talep etmelidir.

Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girmemesi veya bunun değiştirilmesi talebi, Türkiye’nin Ermeni karşıtı ve açıkça Batı Ermenistan’a karşı yürüttüğü politikasının bir parçasıdır ve Sevr Antlaşması olarak bilinen Barış Antlaşması, ilgili halklara yansıyan bu kadar saldırgan bir politikanın konusu olmamıştı.

Sevr Antlaşması’nı değiştirmeye çalışmak için, onu revize etmeden, Alexandropol Antlaşması’nı (2 Aralık 1920), Moskova Antlaşması’nı (16 Mart 1921), Kars Antlaşması’nı (20 Ekim 1921), Angora Antlaşmasını (20 Ekim 1921), Lozan Antlaşmasını (24 Temmuz 1923), Kürt “Hoybun” örgütü ile “Taşnaksutyun” partisi arasındaki anlaşmayı (1927), Avrupa Parlementosu Siyasi Kararını (18 Haziran 1987) oluşturdular ve Sovyet Ermenistan’daki depremini (7 Aralık 1988), birinci Artsakh savaşını, Cuğa mezarlığının yıkılmasını (14 Aralık 2005), ikinci Artsakh savaşını,  ikinci Artsakh savaşı sırasında Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyeti (Doğu Ermenistan) arasında imzalanan düzenli anlaşmaları organize ettiler. Bütün bunlar Sevr Antlaşması’nın yerini almaya yetmez, Batı Ermenistan’ın taleplerini dizginlemeye de yetmez.