Batı Ermenistan’daki Bağras kalesi, Kilikya’nın güneydoğu kesiminde, Orontes-Asi Nehri kıyısında, Trapez Dağı’nın yakınında yer almaktadır. 

İsmi Arap kökenlidir. Ermeni tarihçiler tarafından Pağras olarak anıldı. Antik çağda kurulmuştur.

Emevi Halifeliği (661-750) sırasında gelişti. 11. yüzyılın sonunda, kale Haçlılar tarafından ele geçirildi. 12. yüzyılda Kilikya’nın Ermeni prensi İkinci Toros  (1145-1169), burayı Antakya’nın haçlı şövalyelerinden kurtararak bir sınır kalesine dönüştürdü.

1280’de kale Moğollar tarafından ele geçirildi, ancak kısa süre sonra terk edildi. Bağras, 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında hala ayaktaydı. 

16. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiştir.  Onların yönetimi sırasında, yıkık Bağras kalesinin yakınında bulunan aynı adı taşıyan köy, Beylan’dan çok uzak olmayan Beylan kazasına dahil edildi.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”