Batı Ermenistan’daki kale şehri Sarvandikar, Maraş şehrine 30 km  güneyde, Amanos sıradağlarının kuzey eteğinde, Kilikya’yı Suriye’ye bağlayan yol üzerinde yer almaktadır. Kale, 500 metre yüksekliğinde bir kaya üzerine inşa edilmiş olup, zaptedilemez ve zor bir konuma sahiptir. Tarihi kaynaklarda ilk olarak 1069 yılında Bizans kalesi olarak geçmektedir. 1097-1098’de kale Haçlı şövalyeleri tarafından ele geçirildi. 1135 yılında kale, Kilikya Ermeni hükümetinin prensi Birinci Levon (1129-1137) tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir sınır askeri üssüne dönüştürülmüştür.

“Batı Ermenistan Kilikyasıyla Bir Değerler Bütünüdür”