Dağlık alanları ve yeşil bitki örtüsüyle bilinen Batı Ermenistan’ın Hakkari ve çevresi maden rezervleri bakımından da oldukça zengin.  40 milyon ton ile dünyanın en büyük çinko yataklarından birinin Hakkari’de bulunduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden son yıllarda özel şirket eliyle çinko ve kurşun üretimi faaliyetleri oldukça artmış durumda. Son verilere göre ülke genelinde  900 bin ton çinko üretiliyor ve bunun 100 bin tonu kentten çıkarılıyor.

Şu an kentte 110 maden şirketi bulunuyor ve bunların bir kısmı aktif olarak faaliyet yürütüyor. Kentte çıkarılan çinkonun neredeyse tamamının uzun süre Çin’e gönderilirken, şimdilerde ulaşım maliyetlerinin artmasından dolayı karayoluyla İran’a satılıyor.

Hakkari çevresinde  çinko ve kurşun gibi madenlerin yanı sıra, kükürtlü bileşikler ve jeotermal kaynaklar da bulunuyor.

Maden sahalarının faaliyetleri neticesinde bölgedeki bitki örtüsü ve su kaynakları büyük zarar görüyor. Faaliyetler sonucu ayrıştırılan ağır metaller toprağa, havaya ve suya karışıyor, bulunduğu yerlerde bitkisel üretimlerin ve meraların da kirlenmesine yol açıyor. 

“TC Batmış Bir Ülke”