Kale şehri Selevkia, Akdeniz kıyısında, Kalikadnos Nehri’nin ağzına yakın bir yerde bulunuyor. M Ö 3. yüzyılda Selevkos İmparatorluğu’nun kurucusu Birinci Selevkos Nikator (MÖ 305-280) tarafından yaptırılmış ve Selevkia adını almıştır. 

12. yüzyılın ortalarında Selevkia, Kilikya Ermenistanı hükümdarı İkinci Toros (1145-1169) tarafından fethedildi. Selevkia’yı yeniden inşa ederek, beyliğinin güneybatı sınırında önemli bir askeri üs haline getirdi.

Kilikya Ermenistanı Kralı İkinci Levon (1187-1219), Selevkia’nın kontrolünü Çortvanel Sasnets’in oğlu Şahnşah’a ve ardından Prens Konstanz’a devretti.  

Kilikya Ermeni krallığının ikinci büyük limanı ve sınır kalesiydi. 13. yüzyılın ortalarında Selevkia, Karamanlılar denilen Türkmen göçebe aşiretleri tarafından fethedildi. 15. yüzyılın sonunda, kale tamamen ayaktaydı ve güçlü bir kale olarak önemini korudu. Selevkia kale kentinin yıkılmasının zamanı ve nedenleri bilinmemektedir. Selevkia Ermenileri, 1915 soykırımı ARMENOSİD sırasında zorla yerlerinden edildiler. Çoğu göç yolunda öldü ve hayatta kalan birkaç kişi farklı ülkelere sığındı.

“TC’de Prens Salman Günü”