Batı Ermenistan hükümetinin desteğiyle, Şuşi mültecileri, Nisan 2022’de bir araya gelerek Batı Ermenistan Ulusal Konseyi (CNAO) Başkanı Armenak Abrahamyan’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmasını talep etmişlerdi.

27 Eylül 2020’de Azerbaycan’ın kışkırttığı savaşın ardından Şuşi ve yöresinin yerli Ermeni nüfusu, her şeylerini, evlerini, mallarını, kimileri  oğullarını kaybetti ve Stepanakert’e ve Yerevan’a sığındı.

Batı Ermenistan, pozisyonunu 25 Şubat 2021 tarihli Artsakh hakkında yasa ile resmen ifade etti. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, General Antranik Ozanyan’ın doğum günü olan 25 Şubat 2021’de Anayasa Konseyi’ne sunulacak olan bu kanunu imzalayarak yayımladı.

Aşağıdaki hükümler (ilkeler) dikkate alınarak.

1). Birleşmiş Milletler Şartı Madde (1) ve Madde (55)

2). Yerli Halkların Hakları Bildirgesi.

3). Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (açıklamalar).

4). Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası,

Ve Batı Ermenistan hükümetinin 04 Şubat 2011 tarihinde kurulduğu sırada ve şimdiki zamanda Artsakh ile ilgili özel fiili ve yasal durumu göz önünde bulundurarak, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdakileri yasalaştırıyor:

Madde 1: Artsakh bölgesi, Ermenistan Devleti’nin 19 Ocak 1920’de “fiili” ve 11 Mayıs 1920’de “de jure” uluslararası tanınmasına uygun olarak Batı Ermenistan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır (1920’den beri devam eden Ermenistan Devleti). 

Madde 2: Artsakh’taki Ermeni halkı, Batı Ermenistan’ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla bu halkın her üyesi Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Madde 3: Batı Ermenistan Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasının bir sonucu olarak Artsakh Ermeni halkının hükümetini fiilen tanır.

Madde 4. – Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Ermeni halkına, kendi kaderini tayin hakkı Bildirgesi çerçevesinde, 1920 yılından itibaren Batı Ermenistan’ın toprak bütünlüğü bakımından Artsakh’ın özerkliğini tanır.

Madde 5. – Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ile bütünleştirilir.

Madde 6. – Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanır.

Batı Ermenistan Devlet Başkanı, hükümet üyeleri ve Ulusal Meclisi (Parlamento) milletvekilleri, bu Yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi olarak değerlendirdiler.

Artsakh, Batı Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Ayrıca Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin 9 Mayıs 2022’den beri iletilen talebi de bu prosedürü, yine 31 Ocak 2022’de Birleşmiş Milletler’e sunulan bir yasal dosya ile desteklemektedir.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/conseil.nationa-armenie-occidental-EMRIP-seminar-treaties-EMRIP-seminar-treaties.docx

Harutyunyan tarafından Azerbaycan’a karşı yapılan ilk başvuru AİHM tarafından resmen tescil edildi. Prosedür yazılıdır ve Mahkeme talep etmedikçe mağdurun ortaya çıkması gerekmeyecektir.

Ekte desteğinizi ileterek Artsakh savaşının mağdurlarına ve suçlu devletlere karşı yasal mücadelelerinde destek olabilirsiniz:

http://www.western-armenia.eu/support.htm