Ermenistan Cumhuriyeti’nin Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği tarafından bildirildiğine göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Artsakh Cumhuriyeti’ndeki bir dizi yerleşim yerlerindeki sivil nüfusun haklarının korunması için başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne geçici bir tedbir uygulama talebini bu yılın 19 Ağustos’ta  AİHM, 29 Eylül 2020 ve aynı yılın 3 Kasım tarihlerinde uygulanan kararı yeniden onayladı.

Açıklamada “AİHM, tarafları, Sözleşme’nin 2. 3. ve 8. maddelerinde korunan haklarını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere, Sözleşme ile korunan sivil nüfusun haklarının ihlaline yol açabilecek her türlü eylemlerden kaçınmaya davet etti” deniliyor.

AİHM ayrıca, halen yürürlükte olan 29 Eylül 2020 tarihli kararının, EC hükümetinin atıfta bulunduğu olaylar, yani barışçıl yerleşimlere yönelik silahlı saldırılar, Berdzor ve Ağavno nüfusunun yerinden edilme tehditleri için hala  geçerli olduğunu kaydetti.”

“”TC, İçler Acısı bir Durum