Kilikya Ermeni Krallığı’nın 1198-1219 Rubinyan hanedanından Kral  İkinci Levon döneminde basılan ender altın sikkelerden biri çevrimiçi açık artırmada satıldı. 

Başlangıç ​​fiyatı 50.000$’dır. Sikke, bir elinde haç, diğerinde çiçek tutan Kral Levon’u tahtta tasvir ediyor. Madalyonun diğer tarafında bir aslan ve bir Katolik haçı görülüyor. Sikke, Lawrence Adams’ın “Araratyan Koleksiyonu”na dahil edilmiştir.

İkinci Levon döneminde Kilikya Ermeni Krallığı’nın sınırlarının Selevkiya’dan Antakya’ya, Akdeniz’den Toros ve Antitoros dağlarına kadar uzandığını belirtmek gerekir.

Levon, ülkenin sınırlarını korumak ve kontrol etmek için eski kaleleri yeniden inşa etti, yeni tahkimatlar kurdu, birçok gözetleme kulesi inşa etti, güçlü bir daimi ordu kurdu ve askeri eğitim için belirli kurallar ve düzenlemeler getirdi. Onun emriyle eski manastırlar restore edildi, yenileri kuruldu ve yanlarında okullar açılmıştır. İkinci Levon, birçok bilim insanı ve sanatçıyı sarayına davet etmiş, faaliyetleri için ayrıcalıklı koşullar yaratmıştır.

Batı Ermenistan, bu  gibi Ermeni halkına ait değerleri satışa çıkarmak yerine müzelerde teşhir edilmesi gerektiğine inanıyor, böylece halka açık hale gelir ve bu tarihi eser halkın malı olur.

“TC’de Ne Gemi, Ne De kaptan-ı Derya Kaldı”