Batı Ermenistan’ın Korikos deniz kalesi, Akdeniz kıyısında, Selevkiya’nın kuzeydoğusuna 45 km uzakta, dağlarla çevrili bir vadide yer almaktadır. 

Korikos, aynı adı taşıyan yakındaki dağın adını almıştır.

Kale, M.Ö. 3.-2. yüzyıllarda Selevkiyalar döneminde kuruldu ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bizans egemenliği sırasında Tarsus eyaletine girmiş ve piskoposluk merkezi olmuştur. 7.-8. yüzyıllarda yıkıldı ve fakir duruma geldi. 

Korikos kalesinin rolü 11. yüzyılın sonunda, Haçlı Seferlerinin başlamasıyla yeniden yükselmeye başlar. 1145-1169 yılları arasında Kilikya Ermenistanı hükümdarı olan İkinci Toros, Korikos’u Kilikya Ermeni prensliğine ilhak etti. Kilikya Ermeni krallığı döneminde kale, kralın vasalları olan bireysel prenslere aitti.

14. yüzyılda kale, Kıbrıs Prensi’nin oğlu Bohemond Lusinyan’a hediye edilmiştir. 1448’de Karaman adlı Türkmen aşiretleri kaleyi ele geçirdi. Kale daha sonra Mısır Memlükleri tarafından, 16. yüzyılda ise Osmanlı Türkleri tarafından ele geçirildi. Korikos, 17. yüzyıla kadar Ermeni piskoposluğu olmaya devam etti.

Korikos, Kilikya Ermenistanı’nın en büyük limanıydı ve Ayas ile birlikte ülkenin ekonomik hayatında önemli bir rol oynadı.

“Şam’da Cuma Bahane, Şam Tatlısı Şahane”