Kullanıcı Şuşi Tumanyan uyarıyor: “Frankfurt’taki sergilerden birinde Urartu, Azerbaycan olarak sunuldu.

Tecrübeli tarihçilerin ve hukukçuların iyi tartışılmış bir itirazda bulunmalarını ve tarihsel adaleti yeniden tesis etmelerini bekliyorum. Frankfurt merkezli Hessen Ermeni Kültür Derneği’ne başvurabilirsiniz.

Benzer mücadelede tecrübesi olanlar lütfen paylaşın ve gerekli adımları atın.”

Batı Ermenistan, ilgili kurumları bu sahtekarlıkla ilgilenmeye çağırıyor, çünkü cezasızlık atmosferi Azerbaycan’ın yeni yalanlar icat etmesi ve Ermeni kaynaklı her şeyin kendilerine ait gibi sunması için yeni fikirlerin doğmasına neden olabilir. 

“Türk Faşist Yapısı Kültürel Soykırımı Da İlerletiyor”