Biz, Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetleri tarafından ikamet yerlerimizin işgal edilmesi sonucu zorla yerinden edilen ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne ve Artsakh Cumhuriyeti’nin diğer bölgelerine sığınanlar, Yeni Amerikan eş başkanı Philip Ricker’in atanmasını ve AGİT-Minsk Grubu’nun çalışmalarının yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

27 Eylül 2020’de terörist grupların katılımıyla Türkiye, Rusya ve Azerbaycan tarafından başlatılan saldırganlık sonucunda Artsakh Cumhuriyeti sakinleri (eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sakinleri de dahil) olarak evlerimizi, mallarımızı, manevi değerlerimizi, tarihimizi ve akrabalarımızın mezarlarını ziyaret etme imkanını kaybettik.  AGİT-Minsk Grubu’nun Artsakh Cumhuriyeti halkının 1988’de tarafımızca ifade edilen ve 32 yıllık mücadelemizle teyit edilen yasal kendi kaderini tayin hakkımız görüşlerini dikkate alarak ve bu hakkın gerçekleşmesi için çalışmalarına devam edeceğini umuyoruz. 

Irk ayrımcılığı politikası, Ermenilere karşı nefret ve Azerbaycan’ın mevcut politikası, Ermenilerin Artsakh Cumhuriyeti topraklarından etnik temizliği, sivillerin vahşice öldürülmesi, sivillere karşı yasaklanmış silah türlerinin kullanılması, Laçin insani yardım koridorunun işgali ve Berdzor, Ağavno ve Nerkin Sus köylerinin sakinlerinin zorla yerinden edilmesiyle ilgili son olaylar, Artsakh Cumhuriyeti sakinlerinin fiziksel olarak Azerbaycan’ın himayesi altında yaşayamayacağını kanıtlıyor.

Azerbaycan’a ikinci bir uyarı gönderen Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü de aynı konuda uyarıyor.

Artsakh Cumhuriyeti’nin sorununa, sakinlerinin uluslararası sözleşmelere dayalı haklarının korunması çerçevesinde adil ve uzun vadeli bir çözüm bulmayı umuyoruz.

“Batı Ermenistan Mücadelede”