Genel olarak Nahcavan eyaleti ve aynı adı taşıyan şehir Batı Ermenistan tarihinde önemli bir yere sahiptir. Neolitik dönemden beri Nahcavan kenti yakınlarında bir tuz madeni kullanılmaktadır.

Eneolitik çok katmanlı Kül Tepe yerleşimi, Astapat köyünün eski yerleşim yeri ve diğer önemli tarihi yerler, insanın Nahcavan şehri ve ilçesi topraklarında uzun süreli ikametgahının ve onun asırlık kültürünün en iyi tanıklarıdır. Erken ortaçağ kaynaklarında geçen Nahcavan adı daha sonra Nahiçevan olarak geçmektedir.

Antik dünya ülkelerinin transit ticaret yollarının merkezinde yer alan Nahiçevan, eski çağlardan beri Ermeni halkının önde gelen sosyal, siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olmuştur.

Eski Tarihçi Movsev Khorenatsi’nin aktardığı bilgilere göre, eski Ermenistan’ın üst düzey hanedanlardan biri olan Marzpetunilerin mülkleri ve iktidarı “Atrpatakan’dan Çvaş ve Nahiçevan’a” kadar yayıldı.

Nahiçevan, diğer komşu ilçeler gibi 1828 yılına kadar Selçuklu ve Tatar Moğollarının, Perslerin ve Türklerin egemenliğine girmiş, birçok yangın ve tahribata maruz kalmıştır.

“TC’de Jelibon Eksikliği Gözleniyor”