Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles ve bölgesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’nun kurulması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Los Angeles şehri ve bölgesindeki Fahri Konsolosluğu’nun atanması ile ilgili olarak.

Sayı 93. –24 Ağustos 2022.

Batı Ermenistan Devlet Başkanı

Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı için Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles ve bölgesinden yapılan başvuruların sayısındaki artış dikkate alınarak;

• 12 Mart  2014 tarihli 16 Sayılı Kararname dikkate alınarak 

• Anayasa’nın 77. maddesi dikkate alınarak

Kararname:

Madde 1. Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles ve bölgesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti fahri konsolosluğu kurmak.

Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Los Angeles Fahri Konsolosu olarak Arman Grigoryan’ın atanması.

Madde 3. Bu atamanın iki yıllık bir süresi vardır ve uzatılabilir.

Madde 4. Karar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi gazetesinde yayınlanacaktır.

Karin, 24 Ağustos 2022

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun kurulması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Buenos Aires Başkonsolosun atanması ile ilgili 24 Ağustos 2022 tarihli  N°94  Karar

Batı Ermenistan Devlet Başkanı

• Arjantin’de Buenos Aires’ten Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nden vatandaşlık başvurularının sayısındaki artışı dikkate alarak.

•12 Mart 2014 tarihli 16 Sayılı Kararname dikkate alınarak,

• Anayasa’nın 77. maddesi dikkate alınarak,

Kararname:

Madde 1. Arjantin’in Buenos Aires şehrinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu kurmak.

Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Buenos Aires Başkonsolosluğuna Guillermo Alejandro Karamanyan’ın atanması.

Madde 3. Bu atamanın iki yıllık bir süresi vardır ve uzatılabilir.

Madde 4. Karar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi gazetesinde yayınlanacaktır.

Karin, 24 Ağustos 2022

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı

“Batı Ermenistan İleri Komite”