Tamzara, kendine özgü 9/8 ritminde bir danstır. Ermeni Platosu’nun çoğunda yaygındı. Köylerin ve kasabaların kendi yerel versiyonları vardı. Bazı uzmanlar, dansın Sivas’ın kuzeydoğu bölgesindeki Tamzara köyünde ortaya çıktığını varsayıyorlar. Bazıları Tamzara’nın Batı Ermenilerinin “milli dansı” olduğunu söylüyor.

“Bardez u Mer” (“Bahçemiz”) Batı Ermenistan’ın Erzinka-Erzincan yöresine ait bir Tamzara’dır. 9/8 ritmini kullanan birkaç farklı Erzinka-Erzincan şarkısı ve dansı yabancılar tarafından basitçe “Erzinka-Erzincan Tamzarası” olarak adlandırılmıştır lakin bunlar Erzincan’da ayrı ayrı danslar olarak kabul edilmekte ve adımları her birine özgü melodi veya şarkıya göre uyarlanmıştır.

Bu Tamzara, Detroit, Michigan, Fresno ve Kaliforniya’daki San Joaquin Vadisi’ne yerleşen Erzinka-Erzincanlı göçmenler tarafından korunmuştur. Erzinka-Erzincan’ın geleneksel şarkılarının ve danslarının birçoğu 1950’lerde Laytnink Rekırds için Gaidzog (Guy) Çukuryan tarafından kaydedilmiştir. Babası Roupen Chookoorian ise kayıtlarda ud ve keman çalmış ve şarkı sözlerini yazıp tercüme etmiştir.

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/erzurumvilayet/yerzengakaza/localcharacteristics/dance-tamzara.html

“Türkiye Büyük Tezatlar Ülkesi”