Kilikya Ermenistanı’nın Musa Dağı’nda hakim olan sosyo-ekonomik güçlükler, halkı yoksullaştırsa da kültürel arzularını bastırmayı başaramadı. Kısıtlı kaynaklarına ve eğitimlerine rağmen, sanatsal ve entelektüel potansiyellerini çeşitli araçlarla ifade etmek için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Kütüphaneler kurdular, kitap okudular, hikayeler anlattılar, süreli yayınlar bastılar ve abone oldular, konferanslar verdi ve/veya derslere katıldılar ve her türlü kültürel faaliyetler düzenlediler.    Musa dağlarının insanları yetenekler ve yaratıcı ilhamlar açısından zengindi. Gönüllü dernekler bu genel harekette önemli bir rol oynamaktadır.                              

Bu gelişmeler sayesinde organizatör ve seyirci de zor koşullara rağmen hayatın daha keyifli yönlerini bulmuş ve tadını çıkarmıştır.                                                                             

Halk müziği, şarkılar ve danslar, etnografik açıdan önemli olmakla birlikte, iki Dünya Savaşı (1919-1939) arasındaki dönemi kapsayan bu zehirli çemberin dışında kalmışlardır.

Daha fazlasını linkte okuyabilirsiniz

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/musaler/mshaguyt.html

“Kilikya Ermenistanı Yaratıcıdır”