Birçok medeniyet ve dine beşiklik etmiş Dikranakert-Amed’in Eğil-Arkatiakert ilçesi, Asur ve Ermeni kralları mezarlarına ev sahipliği yapıyor. 

Bu yerleşim yerinin adı Grek ve Roma kayıtlarında “Angl” ve “Inglene” diye geçiyor.

M.Ö. 3500-1260 yılları arasında Subarrular, Hurriler, Mittaniler egemenliğinde kalan ilçede, 

M.Ö. 1260-606 yılları arasında ise Asurlular ve Urartular egemenlik kurdu. 

Hıristiyanlık inancı açısından da AnGêl kutsal bir bölge. İlk Hıristiyan azizlerine ev sahipliği yapan ilçe aynı zamanda bir Episkoposluk merkeziydi.

Topraklarının yüzde 65’i dağlık olan AnGêl’in kırsal alanları palamut, menengiç, yabani ceviz, badem, incir ve sumak ağaçları ile kaplıdır. Doğal bitki örtüsü zenginliği ile ilçede ve köylerde hayvancılık yapılırken, badem, ceviz ve üzüm bağları da önemli bir geçim kaynağıdır.  

Yeraltı kaynakları açısından da zengin olan AnGêl ilçesinde halen 6 köyde petrol kuyuları işlemekte. 

M.Ö. 13. yüzyılda yapıldığı bilinen AnGêl kalesi, içinde bulunan gizli geçitler ve yapı tarzından dolayı önem taşımaktadır. Asur hükümdarlarından kalma kitabeli stelleri üzerinde bulundurması da, kaleyi önemli kılmaktadır. Kale civarında bulunan mağara mezarları ve kaya mezarları da tarihi eserler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kale, Dicle Nehri kıyısında, dik, yüksek, kayalık bir dağ üzerinde inşa edilmiştir.

“Batı Ermenistanı Tarihin Kendisidir”

Bir Cevap Yazın