7. yüzyılın “Ashkharatsoyts” (“Dünya Atlası”) tarafından sağlanan bilgilere göre, Goğtan ilçesi, muhtemelen 5. yüzyılın ortalarından itibaren Ermeni Artsruniler Hanedanı’nın kontrolüne giren  Vaspurakan’ın 33. eyaletiydi. 

Tarihçi Tovma Artsruni’ye göre Goğtan ilçesi, 737 yılına kadar Vaspurakan’ın bir parçasıydı.

Toprakları ağırlıklı olarak günümüzdeki Ordubad bölgesini kapsayan Goğtan, Nahiçevan’ın güneydoğu kesiminde, Aras Nehri’nin sol kıyısında yayılmıştır. Tarihi kaynaklara göre bu ilçenin nüfusu eski çağlardan beri bağcılık, bahçecilik ve çeşitli el sanatları ile uğraştı. Ermeni tarihinde Goğtan, üzümleri ve narları, şeftalileri ve cevizleri, dutları ve diğer meyveleri yaygın olarak bilinen bir “şarap” ilçesi olarak biliniyordu. 

Bir zamanlar güçlü olan Agulis, Vorduar, Trunyats veya Vanand, Tsığna, Gilan veya Bist yerleşimlerin ve  vadilerinin üzerinde ve çevrelerinde  bulunan tarihi-mimari anıtları bu ilçenin güzel doğasının ayrılmaz bir parçası oldu.

Batı Ermenistan’ın Goğtan ilçesi güzel ve verimlidir. Yer aldığı toprakları, tarihi ve kültürü ile 20. yüzyıla kadar Ermeni halkının  tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Ermeni şarkıları ve sanatına, yazı ve edebiyatına geleneksel olarak burada saygı duyulmuştur.

“Şerdoğan Dünyayı Halkının Başına Dar Etti”