Ermeni savaş esirlerinin haklarının korunmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’na sunulan iddialar çerçevesinde dün, bu yılın 2 Ekim’inde sosyal ağlarda dolaşan Ermeni askerlerinin öldürülmesine ilişkin ve Azerbaycan’ın etnik Ermenilerin temel haklarını ihlal ettiği gerçeğini bir kez daha vurgulayan video adı geçen mahkemelere sunuldu.

Bu, Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri temsilcisinin Facebook sayfasında belirtilmiştir.

“TC Halkı Soyguna Karşı Ses Çıkarmıyor”