Kuzey ve Doğu Suriye Özerk yönetimi altında yaşayan Ermeni toplumu büyük bir uyanış içerisinde. Yaşadıkları savaşın ardından kendilerini yeniden inşa sürecine giren Suriye’deki Ermeniler, ülkenin kuzeyindeki illere farklı bir gerçeklikle karşılaştılar. 

Suriye Ermeni toplumu deyince genelde, 1915’te ARMENOSİD soykırımından kaçan Ermenilerin oluşturduğu toplum akıllara gelir. Ancak kuzeyde farklı bir gerçeklik ortaya çıkmış durumda.

Suriye’de bugüne kadar hep bilinen ve yazılan Ermeni Hıristiyan toplumunun yanı sıra artık dinine, kimliğine geri dönmeye çalışan bir Ermeni toplumu var.

Müslümanlaşmış, Kürtleşmiş ve Araplaşmış Ermeniler şimdi kendi kimliklerini yaşamak için yeni bir yola çıkmış durumda. Aile içerisinde Ermeni gelinleri, anneleri, dedeleri, olan Kürtler, Araplar ve diğer halkların torunları şimdi Haseke’de Ermenice öğreniyorlar, hafta sonu folklor gruplarında Ermeni geleneksel dansları öğreniyor, Koçari oynuyorlar. 

Tüm bunları geçtiğimiz hafta Ermenistan’ı ziyaret eden Kuzey ve Doğu Suriye Ermenileri Meclisi Eşbaşkanı Arev Kasabian’dan öğreniyoruz.

“Arap, Kürt, Ermeni ve Süryani Halkları Olarak Demokratik Bir Suriye İçin İleri”