Karin-Erzurum Ovası Ermeni Platosu’nda, Batı Fırat’ın yukarı kesimlerinde yer almaktadır.

Karin Ovası’nın havzası ve çevresinin toprakları, tamamen volkanik kütlelerden ve tortul kayaçlardan ibaret dağlık alanlarla çevrili.

Mineraller arasında birçok yapı malzemesi vardır: siyah kömür ve petrol, ayrıca soğuk ve mineral su kaynakları / çermikler / açısından da zengindir. Buradaki iklim, yazları sıcak ve kışları soğuk olan karasal iklimdir. En büyük nehir Batı Fırat’tır. Nehir vadilerinde ve dağ etekleri vadilerinde çalılar bulunur. 

Karin şehrinin kuzeyinde, sazlık bataklıklar önemli alanları kaplar.

“Şerdoğan Yalancısın, Yalancı”