Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti’nde Azerbaycan sınırında konuşlandırılan gözlem misyonuna ilişkin ayrıntıları yayınladı.

Açıklamada, AB’nin Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki izleme kapasitesinin iki ana görevi yerine getireceği belirtiliyor: Birincisi, her iki tarafın da ateşkese bağlılığını takiben Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında güven inşasını desteklemek. İkincisi, düzenli ve geçici raporlar aracılığıyla AB ekibi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki sınır bölgelerindeki durumu izleyecektir.

Bu, AB’nin her iki tarafın sınır komisyonlarının çalışmalarını daha iyi desteklemesini sağlayacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki uluslararası kabul görmüş sınırın Ermeni tarafında sadece sivil gözlemciler konuşlandırılacak.

Açıklamada ayrıca AB’nin iki taraf arasındaki barış sürecinin yönetimine sıkı bir şekilde dahil olduğu da belirtiliyor.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/qa-eu-monitoring-capacity-armenia_en?fbclid=IwAR2ZZFeH1IAkBbYRMO8bn6MbM7tL-Gz6lPFH-WIWh9K-Y_9bDcviW5cecJw

“Ankara’nın Bizans Oyunları Çok Meşhurdur”