Muş Ovası, Batı Ermenistan’da Doğu Fırat’ın ortalarında, tarihi Büyük Hayk’ın Daron vilayetinin bir kısmını oluşturmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu idari bölümlerine göre Muş kazası ve ovası, Bağeş-Bitlis Vilayeti’nin merkez kazasıdır. Muş dini önderliğinin hazırladığı raporlara göre “Büyük Felaket-ARMENOSİD” öncesinde Muş’ta 106 yerleşim yeri vardı. Asıl Muş şehrindeki Ermeni nüfusu ise 12.000 kişiydi.

Ermeni Platosu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerde olduğu gibi Muş şehri ve Muş ovası köyleri de Batı Ermenistan’da görülen ve 1863’te Osmanlı İmparatorluğu’nda tanınan Ermeni Nizamnamesi ardından başlayan eğitim hareketinden mahrum kalmaz. 

1870’lerde Ermenilerin yaşadığı şehir ve köylerde çok sayıda okul açılır. Batı Ermenistan’ın okulları yapısal bakımdan dini ve sivil şeklindeydi. Apostolik Ermenilerin okulları, İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim komisyonunca yayınlanmış bir müfredata bağlıdır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz.

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/bitlis-vilayeti/mushkaza/egitimi-ve-spor/okullar.html

“Erdoğan Şaşkın Bakkal”