Yeğişe Çarents Edebiyat ve Sanat Müzesi’nde saklanan halk şarkıcısı Aşuğ  Civani’nin mirası dijital ortama aktarılacak.

Dijitalleştirme, müze ile Amerika’daki Ermeni hayırsever, işadamı, yapımcı, Aşuğ Civani’nin akrabası ve soyundan gelen Boğos Harutyunyan arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Müzede,  imzalı şiir defterleri, okuldan mektuplar, hatta Civani’nin eserlerinin yayınlanmasıyla ilgili yayınevleriyle yapılan sözleşmeler olmak üzere Aşuğ  Civani’nin el yazısı mirası saklanıyor.

Gerçek ismi Serob Levonyan olan  Aşuğ Civani  1846-1909 yılları arasında yaşadı. Aşuğ Civani adı, yeni Ermeni Aşuğluk sanatı okulu ile ilişkilidir. Aşuğ, şarkılarında sıradan insanların yoksulluğunu ve hak yokluğunu anlatır, zalimleri kınardı.

Aşuğ Civani, yeteneği için ulusal düzeyde tanınırlık kazandı. Civani’nin şiiri, Ermeni dilinin özel saflığı ile ayırt edilir. Çeşitli kaynaklara göre 1000 kadar eser kaleme almıştır.

“TC’de Halkın Psikolojisi Bozuldu”