Khokhanaberd Kalesi, Büyük Ermenistan’ın Artsakh eyaletinin Nerkin Khaçen ilçesinde, şu anda Artsakh Cumhuriyeti’nin Martakert bölgesinin Vank köyünün 4 km güneybatısında bir kayalık tepe üzerinde yer almaktadır. 

Kaledeki konut sayısı elliyi aştı. Ayrı odaların öncü, savunma önemi vardı. Kalenin hemen karşısında Gandzasar bulunuyor ve güneyde, tepesi 13. yüzyılda Hasan-Celalyan’nın inşa ettiği ve erişilmez bir kaleye dönüştüğü ormanlarla çevrili Tarkhanasar Dağı yükselir. Khokhanaberd Kalesi, Nerkin Khaçen’in efendisi Hasan Celalyanlar’ın ana kalesiydi. 

Moğol istilaları ve akınları sırasında ilçe nüfusunun çoğu buraya sığınmış ve korunmuştur. Kale, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerin istilaları sırasında XV. – XVI. yüzyıllarda yok edildi. Duvarların ve binaların kalıntıları korunmuştur.

“Şerdoğan Psikopat Bir Egodur”