Batı Ermenistan’ın Kharberd kentinin Verin Tağ mahallesinin Surp Hakop Kilisesi’ne bağlı cemaat okulu temelinde 1887’de Kharberd Ulusal Gentronagan (1890’dan beri Gentronagan adlandırılan) okulu kuruldu. Okul, genelde  ilk ve tek yönetmeni, Kharberd “Smbatyan” okulu mezunu, Batı Ermenistan’da doğan, yazar, pedagog, halk figürü ve 1860-1915 yılları arasında yaşamış gerçek ismi Hovhannes Harutyunyan olan Tlkatintsi’nin adıyla tanınırdı.  1820’lerde kurulan ve sınıfların yerde oturarak yapıldığı eski cemaat okulundan farklı olarak, yeni okul tüm modern olanaklarla donatılmıştı. Okul, kuruluşundan itibaren hem yerel hem de Batı Ermenistan’ın diğer illerindeki Ermeniler arasında büyük bir itibar kazanmıştır. Okulun her yıl yaklaşık 300 öğrencisi vardı.

1895-1896 Hamidiye katliamları sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok eğitim kurumu gibi Kharberd Getronagan Okulu da kundaklandı ve tamamen yıkıldı. Ancak Müdür Tlkatintsi, okulu yeniden açmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. 20. yüzyılın başlarında Kharberd Getronagan Okulu, müdürüne ve öğretmenlerine odaklanan Osmanlı yetkililerinin dikkatini çekti ve sürekli zulme ve baskıya maruz kaldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce Ermeni okulu gibi, Kharberd Ulusal Getronagan Okulu’nun verimli faaliyeti 1915’teki ARMENOSİD sebebiyle kesintiye uğradı.

“TC’yi Bunaklar Yönetiyor”