Kiğı ilçesi, Batı Ermenistan’ın Karin-Erzurum ilinin güneybatı kesiminde yer alarak ilçenin bir parçasıydı.

Ermeni bibliyografyasında Kiğı, Gurzan, Khorza, Khordzayni isimleriyle de anılmaktadır. Bazı tarihi dönemlerde Kiğı, ilçedeki birçok manastırın kalıntılarının kanıtladığı gibi, bir okuma ve bilim merkeziydi. 

Geleneğe göre Kiğı manastırlarında erkeklerle birlikte kızlar da eğitim görürdü. Kızların kilise ayinlerine ve şarkı söylemelerine de izin verilmişti.

Kiğı’da 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında okullar açılmıştır. Kaynaklara göre, 1800-1810 yılları arasında Khups köyü Ermenileri, okulu genişletir ve ayrıca kızlar için özel bir okul açarlar. İstanbul’da eğitim görmüş Karin-Erzurumlu bir genç olan Melkon Candemiryan, Ermeni Darman köyünde de bir okul açıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan makalenin tamamını okuyabilirsiniz.

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/erzurum-vilayeti/kigi-kazasi/egitimi-ve-spor/okullar.html

“Diploman Sahte Hurriye Gel Bize Bazı Bazı”