Batı Ermenistan’ın Van ilinin Başkale ilçesinde yer alan Surp Bartholomeos Ermeni Manastırı yarı yıkılmış durumda. Giriş kapısının kemeri korunmuş ancak kubbesi harap durumdadır. Bu manastır 1600 yıl ayakta kalmayı başardı, ancak son 100 yılda yıkıldı, terk edildi ve şimdi kasten yıkılıyor. 

Geleneğe göre manastır 1. yüzyılda Kral Sanatruk tarafından havari Bartholomeos’un mezarı üzerine kurulmuştur. Manastır hakkında 13. yüzyıldan beri kanıtlar bulunmaktadır. Ortaçağ’da manastır, Ağbak ilçesinin Piskoposluk merkeziydi. Manastır kilisesi, 13. yüzyılda antik bazilikanın temeli üzerine inşa edilmiştir.

1915-1916’daki ARMENOSİD sürecinde manastır Türk ordusunun kontrolüne girdi. 1990’lardan itibaren özel bir askeri birliğin üssü olarak kullanıldı. Manastır kompleksi, 1966 depreminde büyük hasar gördü. Kilisenin kubbesi 1960’lı yıllara kadar ayaktaydı, ancak bundan sonra tüm yapı yavaş yavaş çöktü ve kubbeden hiçbir şey kalmadı.

“Batı Ermenistan Çarşı, Tayyibistana Karşı”