Artsakh Cumhuriyeti’nin Şuşi kentindeki ilk Melik (hanedan) sarayı 18. yüzyıldan kalma bir yapıdır.

Şuşi’de, şehrin güneydoğu kesiminde yer alan birkaç Melik sarayının surları korunmuştur. Ancak bu binalar hakkında yazılı kanıtlar bulunmamaktadir. Bunlardan biri Şuşi’nin ilk Melik sarayının binasıdır. Şehrin güneydoğu kesiminde, neredeyse vadinin uçurumunda yer almaktadır. Dörtgen piramit şekli, surlarla çevrili  saray stili, bağımsız bir savunma yapısı olarak inşa edildiğini ve işlediğini göstermektedir.

18. yüzyıl belgelerine dayanarak, Şuşi’nin Karabağ Hanlığı’nın merkezi olmadan çok önce bir kale olarak kurulduğu kanıtlanmıştır.

Melik saraylarının mimari kompozisyonlarının, eski Ermeni ve Artsakh-Khaçen prens saray inşası ve kale inşa mimarisinin asırlık gelenekleriyle iç içe geçtiği belirtilmelidir. 

Aynı zamanda Melik sarayları çok özgün bir mimari tanımlamaya, ölçülü ve güçlü bir dekorasyona sahiptir.

“TC Halkının Ömrü Çileli Bir şekilde Bitiyor”