Konstantinopolis’te faaliyet gösteren 16 Ermeni okulundan 13’ü özeldir ve 3’ü de topluluğun ortak mülkü olarak kabul edilir. 

Bu okullarda sadece Ermeni Hıristiyan ailelerin çocukları, önce vaftiz belgesi ibraz ettikten sonra okuyabilir. 

Bu, Türk devletinin mevzuatına göre ülkenin tüm vatandaşlarının resmi olarak Türk olarak kabul edilmesi ve Ermeni, Rum ve Yahudilerin dini bir azınlık olarak kabul edilmesiyle ilgilidir.

Lozan Antlaşması’na göre Ermeniler, dini azınlık olarak kabul edilmeleri nedeniyle ana dillerini öğrenme hakkını elde ettiler, ancak Kürtler, Zazalar, Çerkesler ve Lazlar bundan mahrum oldu.

Konstantinopolis’teki Ermeni okullarının çoğu, cemaatin çeşitli hayırseverlerinin bağışları sayesinde ayakta kalıyor, buna paralel olarak okullara giden Ermeni öğrencilerin sayısı da her yıl azalıyor. Bu, hem Konstantinopolis-İstanbul’daki Ermeni cemaatinin göçü hem de okul masrafları ile ilgilidir.

“Yozgat’ın Boz Eşeği Rezalet Bakanı”