Mayraberd kalesi, Stepanakert’in 14 km kuzeydoğusunda, Askeran’ın güneyi boyunca uzanan bir askeri yapıdır. Yüzyıllar önce, kale ve yakındaki yerleşime Mayraberd adı verildi.

Yüksek kuleleri ve kalın duvarları olan kale, Karkar nehri vadisini iki taraftan kapatmaktadır. Kale  çift duvarlı olduğu için dağlar arasındaki vadiye giden yolun geçilmesi zorlaşıyor.

Artsakh savaşı sırasında, Askeran savunma bölgesinin karargahı Mayraberd’de yerleşti.

Bibliyografik ve tarihi kaynakların analizine göre kale, esas olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında, Hanlık döneminde inşa edilmiştir. Jeolog Sergey Melkumyan, Askeran Kalesi’nin kesin yapım tarihi olarak 1760 yılını belirtiyor. Kalenin Bovourkhanavank-kalesi, Avetaranots ve Şuşi kaleleri ile mimari ortak yönleri vardır, bu da onun Ermeni ustalar ve inşaatçılar tarafından yapıldığını gösterir. Eski kalenin üzerine yeni Askeran kalesinin inşa edilmesi tahmin ediliyor.