Kaçağakaberd Kalesi, Artsakh Cumhuriyeti’nin Ptretsik ve Kolatak köyleri arasında bir dağ tepesinde yer almaktadır. Özellikle Stepanakert’ten Gandzasar’a giden yolu geçerken görülür. Hakim konumu ve mutlak erişilemezliği nedeniyle kalede silahsız da savunulabilirdi.

Artsakh’ta bilimsel ve kültürel değere sahip bir dizi bina korunmuştur. Kaçağakaberd kalesi bunlardan biridir. Farklı dönemlerde farklı isimler almıştır. Yapı 8. yüzyıla aittir. Arap istilaları sırasında kayalık ada inşa edilmiş ve kaleye dönüştürülmüş.

Khaçen hanedanı 11. yüzyılın ortalarından itibaren Selçuklu egemenliği altındaydı.  Ancak 13. yüzyılda, Kaçağakaberd Calalyan prenslerine geçti.