2022 yılında Robert Tatoyan’ın 208 sayfadan oluşan “Soykırım arifesinde Batı Ermenistan’ın Bitlis eyaletinin Ermeni nüfusunun sayısı” adlı kitabı Beyrut “Şirak” yayınevi tarafından yayınlandı.

Yazar, çalışmanın amacının, Ermenilere karşı uygulanan soykırım arifesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Bitlis eyaletindeki Ermeni nüfusunu  istatistiksel kaynaklardan elde edilen verilerin karşılaştırmalı analizi yoluyla belirlemek olduğunu söylüyor. 

Tatoyan, Ermeni meselesinin 1878’de uluslararası diplomasinin gündemine alınmasından sonra, Sultan Hamit’in reformlarla Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni varlığını azaltmaya yönelik tutarlı bir politika uygulamaya başladığını kaydetti.

Bitlis ilinin Ermeni nüfusu üzerinde 1894 Sasun isyanının bastırılması

ve 1895’te gerçekleşen toplu katliamlar olumsuz etkiledi. Hamidiye katliamları sırasında Bitlis ilindeki birçok Ermeni zorla İslamlaştırıldı. Ermeniler, uzun süre devam eden Kürt zulmü nedeniyle Bitlis ilinde onlarca yerleşim yerini terk etti. Soykırım arifesinde Bitlis’te 29.340 hane ve  244.160 Ermeni vardı.