1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra sağ kurtulan Batı Ermenistan   evlatları dünyaya dağılarak kolonilerini kurdular.

Başlangıçta, sürgündeki Ermenilerin eğitim kurumları ağırlıklı olarak Kahire, Lübnan, Suriye, Mısır, Filistin, İran, Irak gibi Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde yoğunlaşmıştı.

Bunlar, binlerce yetimi barındıran, besleyen ve eğiten yetimhane-okullardı.

Daha sonra, yerleşim yerlerinin istikrara kavuşturulmasıyla birlikte, belirli bir eğitim programıyla Ermeni koruma merkezleri haline gelen okullar açıldı.Bunlar  hayırsever, kültürel, yurtsever örgütlerin, siyasi partilerin ve bireysel hayırseverlerin ilgi odağıydı.

Okulların ayakta kalmaları için gerekli fonlar, öğrencilerin öğrenim ücretlerinden, sponsor kuruluşlar tarafından tahsis edilen paradan ve çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirlerden sağlandı. Diasporada 4 tür eğitim kurumu vardı: ilköğretim, tamamlanmamış ortaöğretim (okul öncesi), ortaöğretim ve yüksekokul.

Kendi topraklarımızda Ermenilere yönelik soykırımdan önce, hemen hemen tüm Ermeni yerleşim yerlerinde Ermeni okulları vardı.

Batı Ermenistan Devlet başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmasında,  sürgündeki Ermenilerin, başta  Batı Ermenice olmak üzere Ermenice eğitimin önemini  vurguladı.