Yüksek Ruhani Konsey, uluslararası toplumun ve dost ülkelerin bölgede istikrar ve barışı tesis etmeye ve mevcut anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılayarak, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Konsey, Ermeni makamlarını “ulusal yaşamdaki ayrım çizgilerini ortadan kaldırmak, siyasi inançlara dayalı ayrımcı yaklaşımları durdurmak, kin ve düşmanlık atmosferini aşmak, tüm ulusal çevrelerin katılımıyla anlamlı ve sağlıklı bir diyalog başlatmak için her türlü çabayı göstermeye” çağırdı. Böylece ulusal birlik yoluyla Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, olası yeni acılı insan ve toprak kayıplarının önlenmesi ve Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası platformlarda tutarlı bir şekilde savunulması mümkün olacak.”

Artsakh yetkilileri Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını göz ardı etmemelidir.