Loris-Melikyanlar, 16. yüzyıldan beri adı geçen soylu bir Ermeni ailesidir. Çarlık Rusyası’nın ünlü devlet ve askeri şahsiyeti, kont, süvari generali, general, Kafkasya Vali Yardımcısı, Rusya’nın diktatör-başbakanı, içişleri bakanı, Rusya İmparatorluk Bilimler Akademisi akademisyeni, Rusya’nın en yüksek Kutsal Andrey Nakhavka madalyasının sahibi olan Mikayel Loris-Melikyan, bu soyun en önde gelen temsilcisidir.

1840’larda Kafkasya dağlılarına karşı askeri operasyonlara katıldı. 1853-1856 yılları arasında Kırım veya Doğu Savaşı’nda öncü süvari komutanı olarak Türklere karşı Kars ve Bayandur muharebelerinde öne çıkarak tümgeneral rütbesini aldı. 1877-78 yılları arasında Ermeni generali, 52.000 kişilik ayrı bir Kafkas kolordusunun komutanlığına atanır ve Kafkas cephesindeki askeri operasyonları yönetir, Ardahan’a saldırır ve onu ele geçirir, Muhtar Paşa’nın ordusunu Alaca tepelerinde yener, operasyonu başlatmama  emrini hiçe sayarak anavatanı olan Kars’ı fetheder ve ardından Erzurum kuşatmasına geçer.

Loris-Melikyan, Ermeni meselesinin çözümüne mümkün olduğu kadar düşkündü, ömrünün son yıllarında Nice’de Nubar Paşa ile sık sık görüşmüş ve onunla milli meseleleri tartışmıştır.