Bayazet ilçesi, Batı Ermenistan’ın Erzurum vilayetinde yer almaktaydı. Eskiden Bayazet’in yerinde Bagratuni Hanedanı’nın ikametgahı olan kale-şehri  Daroynk  yer alıyordu.

Bayazet, Van Gölü’nün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Merkezi Bayazet şehriydi, kale şehir olarak da anılıyor. Aratsani Nehri birçok koluyla ilçenin içinden akıyordu.

Bayazet’in Ermeni nüfusu ticaret, tarım, hayvancılık, el sanatları ile uğraşıyordu. Şehirdeki 200 dükkan ve  bakkalın çoğu Ermenilere aitti. 18. yüzyılın sonuna kadar, 2.000 Ermeni hanesi  ile Batı Ermenistan’ın en kalabalık şehirlerinden biriydi.

Bayazet’te birkaç okul vardı. 1914 yılına kadar 300’den fazla Ermeni öğrencisi olan Aramyan karma okulu da vardı. Eyalette aynı adı taşıyan bir kale ve birçok kilise vardı.

Kürt göçebe aşiretlerin sık sık yaptığı savaşlar ve saldırılar Ermeni nüfusunu yerinden ederek veya yok ederek yerleşimi birkaç kez insansızlaştırdı. Ancak Ermeni nüfusunun ezici çoğunluğu katliamdan sağ kurtulmayı başarmış, Doğu Ermenistan’a yerleşmiş veya dünyanın diğer ülkelerine göç etmiştir.