Şikakar kalesi, Büyük Hayk’ın Artsakh eyaletinin Mets Arank ilçesinde, şimdiki  Artsakh Cumhuriyeti Askeran bölgesi Khramort köyünün 1.5 km batısında yer almaktadır.

18. yüzyılın 20’li yıllarında Karabağ emirliklerinde bulunan sığınaklar Ermeni kurtuluş hareketinde büyük rol oynadı. Bunlardan biri Şikakar-Karaglukh yerleşimidir.

19. yüzyılın başındaki Rus-İran savaşı sırasındaki çeşitli askeri çatışmalar da kalenin tarihi geçmişiyle ilgilidir. Şikakar kalesi 1000 rakımlı bir plato üzerine kurulmuş. Yaklaşık 300 hektarlık alan kaplayan yayla, iyi yaşam koşullarına, bol suya, çiçekli yamaçlara, verimli ekilebilir arazilere ve güzel ormanlara sahiptir.

Kalenin inşaatçıları, alanın geçilmezliğini ustaca kullandılar. Kalenin üç tarafı, beş ünlü mağaranın bulunduğu, ulaşılması zor ve aşılmaz doğal kayalıklarla çevrilidir.