Ağaheçk Kalesi, Artsakh Cumhuriyeti’nin Kaşatağ bölgesindeki Mirik köyünün batı kenarında yüksek bir tepenin üzerinde inşa edildi. Kale, Ağavno nehrinin sağ kıyısında yükselen dağ sırtında yer almaktadır.

Anıt, 2013 yılında arkeolog G.M. Sarkisyan’ın kazı  çalışmaları sırasında keşfedildi.

Anıt hakkında çok az tarihi bilgi korunmuştur. Kale M.Ö. 9.-8. yüzyıllarda yapıldı ve yaklaşık 300 yıl ayakta kaldı.

Ağaheçk Kalesi benzersiz bir anıttır. Ermenistan, Güney Kafkasya ve tüm Sovyet sonrası bölgenin eski uygarlıklarında, burada korunan mimari kompleksler gibisi yoktur.

Demirin yaygın olduğu dönemde inşa edilmiş olup, farklı zaman dilimlerinde bir arada hiç görülmemiş,  Gelişmiş Asya’nın farklı dönem ve uygarlıklarının özelliklerini taşıyor.