Batı Ermenistan’ın Yerzınka-Erzincan ilinin Dercan ilçesinde bulunan Aprank manastırı kaderine terk edildi. Kilisenin giriş kapısında 1854 yılında yapıldığı yazmaktadır.

Mimari açıdan değerli olan kilise, definecilerin tahribatlarına rağmen kilise ve bitişiğindeki şapel ayakta kalarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış.

Yerzınka-Erzincan’ın Aprank Manastırı’nın asıl adının Surp Davit olduğunu ve Yerzınka’nın iki ünlü haçkar antının bu manastırın hemen yanında yer aldığını hatırlatalım. 

19. yüzyılda Üçpınar köyünün Vank Dağı üzerine yapılan manastır bu bölgenin ruhani merkeziydi. Manastırın iki haçkar anıtı o bölgenin en büyüğüdür. Üzerlerinde çok sayıda Ermenice yazıt vardır. 4 m yüksekliğinde ve 1 m genişliğindeki haçkar anıtlarından birinin üzerine 1191 ve 1194 tarihleri ​​kazılmış.

“TC ‘Kitaptaki Ülke’ konumunda”