Bay Bruno RETAİLO, Sayın Christian Cambon, Sayın Eliane Asassi, Sayın Patrick CANNER, Sayın Hervé MARCEL ve Sayın Gilbert-Luc DEVİNAZ tarafından sunulan Azerbaycan’a yaptırım uygulanması ve Ermenistan topraklarından derhal çekilmesinin talep edilmesi, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasına uyulmasının sağlanması ve iki ülke arasında kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik her türlü girişimin teşvik edilmesine yönelik karar önerisi.

Senato:

Anayasanın 34-1. Maddesi dikkate alarak,

26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Teşkilatı Şartını dikkate alarak,

4 Nisan 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması dikkate alarak,

4 Ocak 1969 tarihli Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi dikkate alarak,

BM Genel Kurulu’nun koruma sorumluluğuna ilişkin 16 Eylül 2005 tarihli 60/1 sayılı kararı dikkate alarak

9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasını dikkate alarak,

Senato tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması gereğine ilişkin 26 sayılı (2020-2021) kararını dikkate alarak,

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ ile Ermenistan Cumhuriyeti’nin güney ve güneydoğu bölgelerine tekrarlanan saldırıların bu devletin egemenliğine ve iki taraf arasında imzalanan ateşkes anlaşmalarına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) ve Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin (CERD) raporlarının Ermeni nüfusunun Azerbaycan’da özgürce yaşamasının imkansızlığına tanıklık ettiğini dikkate alarak,

Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeni halkının güvenlik ve özgürlüğünün Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından garanti edilmediğini dikkate alarak,

Dağlık Karabağ ihtilafının ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın özellikle istikrarsız ve Avrupa Birliği’ne yakın bir bölgede sürdüğünü ve bölgesel güçlerin müdahil olabileceği tırmanma riski içerdiğini dikkate alarak;

Avrupa Birliği himayesinde yürütülen barış müzakerelerinin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan ve Avrupa Birliği’nin enerji özerkliğine ilişkin stratejik meselelerden etkilendiğini dikkate alarak;

Fransa’nın 1994 yılından bu yana Rusya ve ABD ile birlikte eşbaşkanlık yaptığı Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik çabalarını dikkate alarak;

Ukrayna ihtilafının Minsk Grubu’nun misyonunu yerine getirme kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alarak, üstelik bu sürecin Azerbaycan’ın askeri çözüme başvurması nedeniyle sürekli engellendiği dikkate alarak, 

Uluslararası toplumun kınamasını ve Fransa cumhurbaşkanlığının talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısını dikkate alarak Azerbaycan’ın, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’e bağlayan Laçin Koridoru’nda Ağustos 2022 başında gerçekleştirdiği ve 13 ve 14 Eylül 2022 tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının Güney ve Güneydoğu bölgelerinde, egemenliğine, uluslararası antlaşmalara ve Birleşmiş Milletler Şartına aykırı olan yeni askeri saldırılarını şiddetle kınıyor, Azerbaycan güçlerine ve müttefiklerine, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşması hükümlerine göre güvenliği ve kalıcı statüsü sağlanması gereken Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından ve Laçin Koridoru’ndan güçlerini derhal ve koşulsuz olarak çekmeleri ve başlangıç ​​pozisyonlarına geri dönme çağrısında bulunuyor,

Azerbaycan makamlarına ve başta Türkiye olmak üzere tüm ortaklarına, uluslararası yükümlülük ve sorumluluklarına uygun olarak Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına daha fazla saygı duymaları çağrısında bulunur,

Tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulunur,

Azerbaycan’ın 4 Ocak 1969 tarihli Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ihlal etmesini kınar ve Azerbaycan makamlarına, Ermeni nüfusunun güvenliğini, barış ve özgürlük içinde yaşama hakkını ve yerinden edilmiş nüfusun geri dönüş hakkını, Ermenilerin ve kültürel ve dini miraslarının korunmasını amaçlayan uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri yerine getirmeye çağırıyor, 

Hükümete, BM Güvenlik Konseyi’nin Azerbaycan’ın toplu ve savaş suçları da dahil olmak üzere, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına yönelik saldırısının soruşturulması  Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne devretmesi için kararlı bir şekilde çalışması çağrısında bulunur;

Hükümete, bu yeni saldırıların tüm diplomatik ve ekonomik sonuçlarını ortadan kaldırması ve Avrupalı ​​ortaklarıyla birlikte, Azerbaycan’dan gaz ve petrol ithalatına ambargo uygulanması da dahil olmak üzere Azerbaycan liderliğinin mal varlıklarına el konulması ve  en güçlü uygun önlemleri alması, ayrıca Azerbaycan güçlerinin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında egemenliğine aykırı olarak gerçekleştirdiği askeri saldırganlığa izin vermemesi çağrısında bulunur.

Hükümete, Dağlık Karabağ’da bir insani yardım ofisi kurulması konusunu yeniden gözden geçirmesini önermektedir,

Hükümete, özellikle toprak bütünlüğünün sağlanması için Ermenistan Cumhuriyeti’nin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi konusunu dikkate alarak, Fransa’nın Ermenistan’a desteğini her şekilde göstermesini öneriyor.

Hükümete, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Ermeni halkının ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin güvenliğini garanti edecek her türlü girişimi derhal gerçekleştirmesini ve bu amaçla uluslararası toplumun himayesinde mevziler arası güçlerin konuşlandırılmasını talep etmesini önerir.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması ve bu tanımanın kalıcı barışı tesis edecek müzakereler için bir araç olarak kullanılması gereğini yeniden teyit eder;

Güney Kafkasya’da sürdürülebilir barışı sağlamak için Azerbaycan’ın diplomatik kanallar aracılığıyla müzakere sürecine acil ve barışçıl katılımını sağlamak için hükümete mümkün olan her şeyi yapmaya çağrıda bulunuyor.

Karar 1’e karşı 285 oyla kabul edildi.

Batı Ermenistan, tüm Ermeni ulusunun Ermenilere karşı işlenen soykırımdan kaynaklanan hakları sorununun karar içinde dikkate alınmamasından üzüntü duymakta, ancak bu karara oy veren tüm senatörlerin yanı sıra yanı sıra Bouches-du-Rhône’dan Senatör Brigitte Deveza’ya, Vendée Senatörü Bruno Retalon’a,  Senato’nun Cumhuriyetçiler Grubu Başkanı, Karar Sözcüsü, Paris’ten Senatör Pierre Charro’ya, Bouches-du-Rhône’dan Senatör Valérie Boyer’e, Senato’nun Rönesans Grubu Başkanı François Patriat’a teşekkür etmektedir.

Rhône Eyaleti Senatörü ve Senato’daki Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Gilbert-Luc Devinaz’a ve Christian Cambo’ya, Bayan Eliane ASSAS’a, Sayın Patrick CANNER’e ve Hervé MARCEL’e Ermenistan’ın desteklenmesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.