Aziz Stepanos Kilisesi, Artsakh’ın Hadrut ilçesine bağlı Toğ köyünün güneybatısında, büyük bir mezarlığın yanında yer almaktadır. Giriş kapısının ön yüzündeki kitabeye göre kilise 1747 yılında inşa edilmiş, Melik Yegan ve oğlu Melik Yesayi tarafından onarılmıştır.

Aziz Stepanos Kilisesi, daha önce bir pagan tapınağının temelleri üzerine inşa edilen ortaçağ kilisesidir.

Aziz Stepanos Kilisesi’nin iç kısmı dikdörtgen tonozlu bir salondur. Kaba taşlardan örülmüş duvarları yıkılan kiliseden geri kalanıdır. Alışılmadık bir şekle sahip oyulmuş bir sütun, salonu iki eşit olmayan parçaya ayırır. Kilise alanında, ortaçağ taş oyma sanatının en iyi örneklerinden olan birçok mezar taşı vardır. Kilisenin duvarlarında 51 adet eşsiz haçkar anıtları koleksiyonu bulunmaktadır.

“TC’de Katran Karası Bir Tarih Yazılıyor”

Bir Cevap Yazın