Tarihi olayların araştırmacısı Khajak Sirekanyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında şunu yazdı: “Pek çok Ermeni kilisesinin altında pagan tapınaklarının temelleri, sunaklardaki kutsal ateşin külleri görülebilir. Tarihçi Agatangeğos, Hıristiyanlığın yayılması sırasında pagan Ermeni Mehyanların yok edilmesine atıfta bulunarak, onların geniş mülklerinden ve hazinelerinden defalarca bahsetti. Örneklerden biri, Artaşat’ta Anahit Ana Tanrıçası’nın ve ona yakın Tir Tanrı’ya ait mehyanların yıkılmasıdır: Depoladıkları hazinelere el konulmuş ve yoksullara dağıtılmış, tapınaklara ait şehir tipi yerleşim yerleri toprakları ve sınırları ile kiliseye devredildi. 

Benzer tanıklıkların tarihçisi; Aramazd, Anahit, Nane, Mihr Tanrıların mehyanlarının helak edilmesinin yanı sıra Aştişat’ta Vahagn, Astğik ve Anahit tanrı ve tanrıçaların mehyanlarının da helak edilmesini anlatmaktadır. 

Kutsal ayinlerin ortadan kaldırılması, tapınakların yıkılması, kutsal ağaçların kesilmesi, kutsal kaynakların kirletilmesi yoluyla gerçekleştirilen antik tapınakların yıkımı, genellikle arkeoloji tarafından belgelenen birçok metinde kanıtlanmaktadır.”

“TC İçin Uygarlık 101”

Bir Cevap Yazın