Pirşenk köyü, Batı Ermenistan’ın Bağeş vilayeti, Sasun’un Hazzo-Khablcoz ilçesinde yer almaktadır. Pirşenk’te, kendisine bağlı bir okulu bulunan Kutsal Haç kilisesi vardı. Kilise zengindi, ayrı bir arsası vardı. Köyün bir ilkokulu da vardı.

Pirşenk köyü ağırlıklı olarak Ermeni yerleşim yeriydi, ama Ermenilerle barış içinde yaşayan Kürt aileler de vardı. Ancak 1894’ten beri Türk hükümeti Sasun’u tamamen bastırmak için kararlı önlemler almıştı. Ve Sasun köylerinde yaşayan Kürtleri Ermenilere karşı kışkırtmaya başladı. Padişah, Kürtleri Ermenilere düşman etmekle yetinmedi. Onun inisiyatifiyle, “Hamidiye” olarak adlandırılan Kürtlerden oluşan düzensiz askeri birlikler oluşturuldu. O alaylar Ermenileri yok etmek için kurulmuştu.

1915 yılında ilçenin Ermeni nüfusu toplu bir şekilde imha edilmesine rağmen, büyük bir Ermeni kitlesi yurdunu terk etmemiştir. Bugün bile Pirşenk’te 3 Ermeni aile var ve bunlardan sadece 2’si İslam’ı kabul etti. Ermeni nüfusunun önemli bir kısmı Doğu Ermenistan, Lübnan, Avrupa, ABD ve diğer ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Bugün Doğu Ermenistan’da onların torunları Aragatsotn bölgesinin Ucan, Nerkin Bazmaberd ve  Şirak bölgesinin diğer köylerinde yaşıyor.

“ARMENOSİD’i Unutma Ve Unutturma”