Artsakh kültürü, dünya mirası hazinesinde özel bir yere sahiptir ve korunmalı, yaygınlaştırılmalı ve nesillere aktarılmalıdır. 

Büyük Hayk’ın onuncu eyaleti olan Artsakh, Ermeni yazısının merkezlerinden biriydi. Mesrop Maştots, Artsakh’taki ilk okulu Amaras’ta açtı ve Ermeni eğitiminin temelini attı. 

11.-12. yüzyıllardan itibaren kilise inşasının yükselişiyle birlikte yazı sanatı ve bibliyografya da gelişmiş, kütüphaneleri ve zengin el yazması koleksiyonlarıyla yazı merkezleri oluşturulmuştur.

18. yüzyılın ikinci yarısında yazının gelişmesiyle birlikte Ermeni cilt sanatı da gelişti. 

Artsakh-Utik okulu kitapların deri kılıflarının özgün tasarımı ve dekorasyonu, kendi orjinallikleriyle ayırt edilimektedir.

“Zafer Batı Ermenistan’ın”