“Hollanda Günlüğü” elektronik gazetesi daha önce, başkanı Rus vatandaşı Georgi Antonov tarafından temsil edilen “Rusya’daki Ermeniler Birliği” sivil toplum  kuruluşunun Kemerovo bölge şubesinin, Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin’e, Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı V.İ. Matvienko’ya, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı V.V. Volodin’e 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması ile 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşmasının iptali üzerine bir mektup-başvurusu gönderdiğini bildirmiştir. Başvuruya 1921Moskova ve Kars antlaşmalarının dolaşımdaki metinleri ve diğer ilgili belgeler eklenmiştir.

Bu, bir grup sadık yurtsever Ruslar ve Rusya’daki Ermenilerin girişiminin sonucudur.

Cevaplar gecikmedi. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı makamından, Federasyon Konseyinden ve Devlet Dumasından alınan yanıtlara ek olarak, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri 4. Daire Başkanı Denis  Gonchar imzasıyla bir cevap geldi. Rusya Federasyonu hükümetinden gelen cevap Kemerovo “Dobroe Utro” topluluk gazetesinde yayınladı (№ 4-6, 2021 (170-172)).

Anlaşılan, Kemerovo’daki Ermeni cemaati tarafından gündeme getirilen Ermeni sorunu, Rus hükümetinin seçkinlerinde ilgi uyandırdı, çünkü hepsi üç makama gönderilen mektuba yanıt verildi ve hatta Denis Gonchar buna açıklık getirdi.

Dahası,  Cumhurbaşkanlığı, sorunun yasal yollardan çözümünün yolunu da gösterdi.

Adaletin sesini arayan Kemerovo bölge departmanı başkanı Georgi Antonov, BDT ülkeleri 4. Daire başkanı  Denis Gonchar’ın Moskova ve Kars antlaşmaları hakkında gönderdiği mektubun açıklamasının orantısız, mantıksız ve eksik olduğunu ve o yılların gerçekliğini yansıtmadığını düşünüyor, üstelik yanıltıcıdır, vatandaşların devlet yetkililerinden güvenilir bilgi alma anayasal hakkını ihlal etmektedir. Bu temelde, başkanı Georgi Antonov tarafından temsil edilen “Rusya’daki Ermeniler Birliği”adlı  Tüm Rusya sivil toplum kuruluşu Kemerovo bölge departmanı, Moskova şehri Presnenski Bölge mahkemesinde  Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı.   İtirazlarını iyice  savunan davacı, mahkemeden asıl sözleşmeyi, yanlış veya spekülatif gerekçelerle doğrulanmamış gerçekler sunan davalının eylemlerini yasa dışı olarak tanımasını talep etti ve  davalıyı (Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı)16 Mart 1921 tarihinde  Moskova’da ve aynı yılın 13 Ekim tarihinde Kars’ta  imzalanan anlaşmaların iptal edilmesi yönünde önlem almaya zorladı.

Şunu diyelim ki, Rusya bölge mahkemesi  talebi reddediyor ve temyizden sonra, denetleyici şehir mahkemesi talebi değiştirmeden bırakıyor. Dava, bu yılın ikinci yarısında ikinci temyiz mahkemesine ulaştı. Reddedildikten sonra dava Rusya Yüksek Mahkemesinde ve ardından uluslararası mahkemelerde itiraz edilebilirdi, ancak bu olmadı. Temyiz mahkemesi iki alt mahkemenin kararını bozup usulsüzlüklerin ve eksikliklerin düzeltilmesi için bölge mahkemesine geri gönderdi.

Bölge Mahkemesi’nin  duruşması 8 Aralık’ta yapılacak.