Dalvorik ilçesi, Batı Ermenistan’ın Sasun ilinde, Şatakh nehri vadisinde yer almaktadır. İçenin merkezi Dalvorik köyüydü. Tamamen Ermenilerin yaşadığı Dalvorik, 20. yüzyılın başına kadar neredeyse egemendi ve ona bağlı olan tüm yerleşim yerlerinde de sadece Ermeniler yaşıyordu. Korunan geleneklere göre, yerel Ermeni prensleri Zeytunlu Tsur Ghazar’ın soyundan gelmektedir. Kural olarak, onlarca yıl boyunca Türk makamlarına ve çevredeki Kürt aşiretlerine vergi ödemiyorlardı. 20. yüzyılın başında Dalvorik’in 300 hanesi vardı. Esas olarak el sanatları, hayvancılık, bahçecilik ve şarapçılık ile uğraşıyorlardı. Bazı köylerde dut yetiştiriciliği ve ipekçilikle uğraşıyorlardı. Aynı zamanda yetenekli silah ustaları olan Dalvorik’in demircileri, el sanatları ile ünlüydüler ve çevredeki demir madenlerinin hammaddesi kullanarak kendi silahlarını kendileri yaptılar.

İlçe halkı, 1894 ve 1904 yıllarında Sasun’daki kahramanca savaşlarda en aktif rolü aldı. Türk ordusu, ancak ağır kayıplar vererek Dalvorik’i işgal edebildi ve yerleşim yerlerini, kiliselerini ve okullarını vahşice yok etti. Dalvorik, 1915’teki kahramanca Sasun muharebesi sırasında da önemli direniş merkezlerinden biriydi. 

1916’da hayatta kalan Ermeniler, diğer yurttaşlarıyla birlikte Muş’a, oradan da Doğu Ermenistan’a taşındı.

“Batı Ermenistan Direniştedir”