Batı Ermenistan – Fransa Ulusal Meclisi’nin iki yüz elli altı milletvekili, Azerbaycan’ı ve Ermenistan e  karşı savaşı kınayan bir tasarıyı tartışmaya karar verdi.

Azerbaycan’ın Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik saldırganlığını durdurmayı amaçlayan tasarının kabulü ve Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi talebi (Anayasa’nın 34-1. maddesi) 14 milletvekili tarafından ısrar edildi ve Bayan Chrisula Zaharopulo tarafından temsil edilen hükümet, taraflar arasında diyalog için açık bir tarafsızlığın sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı.

9 Kasım 2020 tarihli ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü deklarasyonların şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalınması çağrısında bulunan Fransız parlamenterlerin kararı, hükümeti, Güney Kafkasya’daki  askeri operasyonların durdurulması ve sivil halkın  güvenliği için uluslararası barış gücünü konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde çalışmaya çağırıyor,

– Güvenlik Konseyi’nin ilgili tarafların bu tür kuvvetlerin konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlamadaki rolünü vurguluyor,

– Hükümeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile istişare içinde, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında kalıcı bir barış anlaşmasının geliştirilmesine katkıda bulunacak herhangi bir diplomatik girişimde bulunmaya çağırıyor,

– Hükümeti, Azerbaycan ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik birleşik bir tutum benimsemek için Avrupa Birliği düzeyinde çabalarını yoğunlaştırmaya  çağırıyor,

– Güveni yeniden tesis etmek,  durumu yerinde istikrara kavuşturmak ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır tahdit komisyonlarının çalışmalarını kolaylaştırmak için bu konuda Avrupa Birliği sivil misyonunun oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyor,

-Yerevan Hükümeti’nin talebi üzerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın bir değerlendirme heyetinin Ermenistan Cumhuriyeti’ne gönderilmesini de memnuniyetle karşılıyor,

– Azerbaycan’ı ve tüm bölgesel kuruluşları, kendilerinin de üyesi oldukları uluslararası anlaşmalara uygun olarak Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymaları çağırıyor,

– Tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulunuyor,

– Hükümete, Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni asker ve sivillere karşı işlendiği iddia edilen suiistimaller hakkında uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yürütmesi için adımlar atması çağrısında bulunuyor. Bu amaçla, Ermenistan Cumhuriyeti’ni cezasızlıkla mücadele etmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne katılmaya davet ediyor,

– Hükümete, Ermenistan Cumhuriyeti egemen topraklarına yönelik saldırıların ve işgalin devam etmesi halinde kişisel ekonomik yaptırımlar uygulamayı düşünmesini öneriyor,

– İlgili taraflara, Minsk Grubu’na, Çatışma Bölgelerindeki Kültürel Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak’a ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklarda ve Dağlık Karabağ topraklarında Ermeni kültürel ve dini mirasının sürdürülebilir şekilde korunması için mümkün olan her şeyi yapmaya çağrıda bulunuyor, 

– Hükümete, Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusun güvenliği için kalıcı bir çözümün uygulanması konusunda arabuluculuk çabalarını ve diplomatik seferberliği, Ulusal Meclis’in yukarıda belirtilen 520 sayılı Kararı uyarınca sürdürmesini öneriyor,

– Hükümeti, Fransa’nın Ermenistan Cumhuriyeti’ne sağladığı desteği, özellikle insani yardım açısından güçlendirmeye ve savunma yeteneklerini güçlendirme olasılığını düşünmeye  çağırıyor,

– Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolu olan sürdürülebilir barış arayışına olan sarsılmaz bağlılığını vurguluyor.

Fransa’yı onaylamakla yükümlü kılan imzalanmış barış anlaşmaları konusu uluslararası hukukun uygulanması bağlamında değerlendirilmediği için bu kararın kusurlu olduğu açıktır, ancak bazı konuşmacılar konuyu gündeme getirmekten çekinmediler. 

Ulusal Meclisi’nde hazır bulunan milletvekillerinin yarısından fazlasının oybirliği ile alındı: 256 seçmenden 256 oy.

Batı Ermenistan, tüm siyasi partilerin milletvekillerinin oybirliğiyle oy kullanmasını memnuniyetle karşılar ve sadece Sovyet ve Sovyet sonrası mevzuata ve onun tasfiyesine (Sovyet Ermenistanı – Artsakh) değil, aynı zamanda Ermenilere yönelik soykırımdan sonra Batı Ermenistan’ın egemenliği konusunu içeren Ermenistan’ın tüm yasal dosyasını dikkate alınmasını talep ediyor.